Навчальний посібник до вивчення дисципліни «Фізичний практикум»

Викладач: Башев Валерій Федорович
Рік видання: 2018
Автор: Башев В.Ф., Кушнерьов О.І., Рябцев С.І., Куцева Н.О.
Спеціалізація:

104 Фізика та астрономія

105 Прикладна фізика та наноматеріали

Опис:
Посібник містить теоретичні відомості, перелік питань для контролю знань і опис лабораторних робіт, запропонованих відповідно до навчальної програми. Описано методи досліджень, будову та принцип дії приладів, подано інструкції щодо порядку виконання експериментальних задач з основних розділів дисципліни.

[скачано: 17]