Методичні рекомендації до самостійної роботи "Системний аналіз фінансово-кредитних установ» для третього рівня вищої освіти (доктор філософії) за спеціальністю 08.00.08 «Гроші, фінанси та кредит"

Викладач: Семенча Ілона Євгенівна
Рік видання: 2018
Автор: проф. Семенча І. Є.
Спеціалізація:
Опис:
В методичних рекомендаціях подано короткий зміст дисципліни «Системний аналіз фінансово-кредитних установ», яка є дисципліною за вибором та має на меті забезпечити аспіранта методологічним апаратом системного аналізу для проведення комплексних досліджень з різноманітних питань діяльності фінансово-кредитних установ.

[скачано: 4]