Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Управління маркетингом в банку» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Викладач: Семенча Ілона Євгенівна
Рік видання: 2018
Автор: Семенча І.Є
Спеціалізація:
Опис:
В методичних рекомендаціях подано короткий зміст дисципліни «Управління маркетингом в банку», показано місце практичних занять в забезпеченні прикладних навичок та вмінь з управління банківським маркетингом, викладені короткі теоретичні відомості для усвідомлення змісту, завдань, що стоять перед студентом, в ході виконання практичних робіт та подано алгоритми проведення робіт.

[скачано: 22]