Звіт з навчальної практики за вибором студента першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 091 Біологія

Викладач: Дьомшина Ольга Олександрівна
Рік видання: 2018
Автор: О. О. Дьомшина, М. С. Якуба, І. В. Дрегваль, Є. С. Воробей, О. М. Маренков, Т. В. Легостаєва, С. В. Єрмоленко
Спеціалізація:

091 091 Біологія Бакалавр

Опис:
Звіт представлено у вигляді індивідуального робочого зошита, що є основою написання та оформлення результатів, отриманих студентом під час проходження навчальної практики за вибором. У звіті надані контрольні запитання, питання для самостійного засвоєння матеріалу за головними розділами та перелік літературних джерел, рекомендованих для використання під час проходження практики та написання звіту. Для студентів ДНУ імені Олеся Гончара біолого-екологічного факультету.

[скачано: 34]