ЗАКОНОМІРНОСТІ АДАПТАЦІЇ АБОРИГЕННИХ ТА ІНТРОДУКОВАНИХ ВИДІВ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН ДО МІНЛИВИХ УМОВ СТЕПОВОГО ПРИДНІПРОВ’Я

Викладач: Лихолат Юрій Васильович
Рік видання: 2018
Автор: Ю.В. Лихолат, Н.О. Хромих, Л.В. Шупранова, І.М. Коваленко, В.С. Феденко, А.А. Алексєєва
Спеціалізація:

091 Біологія PhD Біологія

Опис:
У монографії розглядаються фізіолого-біохімічні аспекти адаптаційних реакцій аборигенних та інтродукованих у степове Придніпров’я деревних рослин (зокрема інвазійних) та плодово-ягідних культур до комплексної дії абіотичних факторів середовища. Аналізуються результати досліджень функціонування антиоксидантної, білкової систем, метаболітів вторинного походження в різних органах рослинного організму в умовах температурних та техногенних стресів, різного рівня освітленості. Розглянуто питання пристосування різних за стійкістю генотипів аборигенних та інтродукованих видів на рівні білкового і вуглеводного обмінів. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів біологічних й сільськогосподарських закладів вищої освіти, спеціалістів зеленого будівництва.