Викладач: Джур Ольга Євгенівна
Рік видання: 2016
Автор: Джур О.Є
Спеціалізація:

6.010105 Корекційна освіта (за нозологіями) ДПЕ

Опис:

Методичні вказівки щододо організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Системи технологій” для студентів складені  на підставі освітньо-професійної програми та навчального плану. Вони містять структуру навчальної дисципліни (кредитного модулю),  тематичні питання, методичні рекомендації,  термінологічний словник, орієнтований перелік питань, які визначаються як питання поточного та семестрового контролю,  індивідуальні модульні завдання, теми розрахункових робіт, список рекомендованої літератури.

Головні завдання методичних рекомендацій передбачають допомогу студентам у засвоєнні та поглибленні знань та набуття  практичних  вмінь і навичок у застосуванні цих знань в діяльності вітчизняних підприємств. ​

[скачано: 21]