Екологія гідробіонтів

Викладач:
Рік видання: 2016
Автор: Яковенко В.О., Федоненко О.В.
Спеціалізація:

6.040102 Біологія БВБ

Опис:
У “Методичних вказівках” наведені основи знань з екології гідробіонтів. Розглядаються типи прісноводних водойм та їх головні абіотичні фактори, питання пристосування гідробіонтів до умов мешкання, адаптації гідробіонтів до змін чинників середовища, особливості живлення та осморегуляції гідробіонтів. Описані методи вивчення первинної та вторинної продукції водойм. Увагу приділено оцінці трофічних властивостей водойм за допомогою видів-індикаторів. Текст ілюстровано рисунками та схемами. Для студентів факультету біології та медицини денного відділення й центру заочної та вечірньої освіти зі спеціальності „Біологія” ДНУ ім. Олеся Гончара.

[скачано: 20]