Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі

Викладач: Рябцев Сергій Іванович
Предмет:
Рік видання: 2018
Автор: Башев В.Ф., Куцева Н.О., Кушнерьов О.І., Рябцев С.І.,
Спеціалізація:

172 Телекомунікації та радіотехніка

Опис:
Уміщено теоретичні відомості з деяких розділів дисципліни «Методика викладання фахових дисциплін в вищій школі». Наведено завдання для самостійної роботи студентів. Для студентів факультету фізики, електроніки та комп’ютерних систем Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, які навчаються за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка, а також за іншими спеціальностями галузі знань 17 «Електроніка та телекомунікації». Навчально-методичний посібник може бути корисним для аспірантів і викладачів, які викладають фахові дисципліни в вищих навчальних закладах.

[скачано: 15]