Економічні механізми екологічного управління

Викладач: Бобилев Юрій Петрович
Предмет:
Рік видання: 2018
Автор: Бобильов Ю.П.
Спеціалізація:

101 Екологія

Опис:
Для студентів біолого-екологічного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара що навчаються за спеціальністю 101 «Екологія. Призначено для глибокого засвоєння нормативного курсу "Організація і управління в природоохоронній діяльності". Посібник включає в себе опорний конспект лекцій, інструктивно-методичні матеріали, контрольні завдання до семінарських, практичних занять, тематику рефератів і курсових робіт, завдання для самостійної роботи, літературу, тести для поточного і проміжного контролю.

[скачано: 2]