2016
Редакційна колегія: проф. М. В. Поляков (голова редколегії), проф. О. І. Журба, проф. В. В. Іва- ненко (заст. голови редколегії), проф. В. І. Карплюк,
2017
Святець Юрій Анатолійович
2017
Святець Юрій Анатолійович
2017
Святець Юрій Анатолійович